องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 144 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2567 ]6
2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ้ล้อม (แทนตำแหน่งว่าง) [ 4 เม.ย. 2567 ]10
3 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]11
4 ประกาศ รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]18
5 ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับภาษาไทย (TH) [ 18 ม.ค. 2567 ]19
6 ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับภาษาอังกฤษ (ENG) [ 18 ม.ค. 2567 ]19
7 จุลสาร ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลหนองไผ่ล้อม [ 12 ม.ค. 2567 ]10
8 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]9
9 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]9
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]11
11 เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองไผ่ล้อม [ 8 ธ.ค. 2566 ]24
12 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]14
13 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - ธันวาคม 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]36
14 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - ธันวาคม 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]33
15 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]25
16 ประชาสัมพันธ์ คู๋มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2566 ]81
17 ประกาศ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับโครงการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน) [ 7 ส.ค. 2566 ]40
18 ประกาศ เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม [ 14 ก.ค. 2566 ]37
19 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 [ 20 มิ.ย. 2566 ]50
20 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมองไผ่ล้อม [ 13 มิ.ย. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8