องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 [ 30 ม.ค. 2561 ]118
82 ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]105
83 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560 (LPA) [ 15 ต.ค. 2560 ]124
84 ประกาศมาตรการพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรม และความโปร่งใส ตามแนวทางประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 9 ม.ค. 2560 ]124
85 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร [ 9 ม.ค. 2560 ]120
86 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ม.ค. 2560 ]121
87 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 15 ธ.ค. 2558 ]123
88 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ [ 9 มิ.ย. 2558 ]121
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก [ 10 มิ.ย. 2557 ]128
90 รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 4 มิ.ย. 2557 ]113
91 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 29 ต.ค. 2556 ]140
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 31 ม.ค. 2556 ]116
93 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ [ 14 มี.ค. 2555 ]119
94 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ [ 13 มี.ค. 2555 ]135
95 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงาน [ 2 มี.ค. 2555 ]117
96 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง [ 2 มี.ค. 2555 ]127
97 ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ [ 7 ก.พ. 2555 ]126
98 ประกาศ..รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน [ 1 ก.พ. 2555 ]121
99 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 [ 18 ก.ย. 2553 ]125
100 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้น [ 10 ส.ค. 2553 ]176
 
|1|2|3|4หน้า 5|6