องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ