องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]3
2 ประชาสัมพันธืขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]2
3 ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]3
4 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล [ 28 ก.พ. 2566 ]17
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) ปี 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]9
6 ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 1 ก.พ. 2566 ]15
7 ประชาสัมพันธ์ QR Code แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 17 ม.ค. 2566 ]31
8 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]48
9 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]15
10 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 5 ม.ค. 2566 ]27
11 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 26 ธ.ค. 2565 ]55
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 ธ.ค. 2565 ]24
13 ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]13
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 25 พ.ย. 2565 ]31
15 ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]29
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]58
17 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]61
18 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]106
19 ประกาศผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 [ 31 พ.ค. 2565 ]91
20 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2565 ]109
 
หน้า 1|2|3|4|5|6