องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น :www.nongphailom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ส.ค. 2564 ]11
2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]9
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]15
4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]14
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 10 มี.ค. 2564 ]19
6 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]15
7 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]19
8 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 4 มี.ค. 2564 ]20
9 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 24 ก.พ. 2564 ]13
10 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]19
11 3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ [ 6 ม.ค. 2564 ]17
12 4.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม ๕ บทความ [ 6 ม.ค. 2564 ]15
13 ประกาศ หยุดทำการเรียนการสอนของ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) [ 6 ม.ค. 2564 ]17
14 หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 7 ธ.ค. 2563 ]570
15 2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ [ 12 พ.ย. 2563 ]17
16 1.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม ๕ บทความ [ 24 ก.ย. 2563 ]14
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (เพิ่มเติม) [ 15 ก.ย. 2563 ]16
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (เพิ่มเติม) [ 14 ก.ย. 2563 ]18
19 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (เพิ่มเติม) [ 2 ก.ย. 2563 ]18
20 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 28 ส.ค. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4