องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 25 พ.ย. 2565 ]6
2 ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]11
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]8
4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]12
5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]85
6 ประกาศผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 [ 31 พ.ค. 2565 ]71
7 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2565 ]91
8 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความ มีนาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]89
9 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน เมษายน 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]89
10 การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]99
11 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 มี.ค. 2565 ]108
12 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]118
13 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]116
14 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 31 ม.ค. 2565 ]235
15 แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 27 ม.ค. 2565 ]169
16 ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล [ 21 ม.ค. 2565 ]173
17 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]157
18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]154
19 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]151
20 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]145
 
หน้า 1|2|3|4|5|6