องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 1 - 9 อบต.หนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3

เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่เลือกตั้ง วัดอัมรินทราวาส หมู่ที่ 4

เขตเลือกตั้งที่ 5 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5

เขตเลือกตั้งที่ 6 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6

เขตเลือกตั้งที่ 7 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมบ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 8 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8

เขตเลือกตั้งที่ 9 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 1 - 9 อบต.หนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ