องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

บทความ 5 เรื่อง

1. ใบอนุญาตเปิดคลินิก

2. ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน

3. โครงการอาหารกลางวัน

4. เงินค่าตอบแทน

5. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์    เอกสารประกอบ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ