องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน เมษายน 2565

    รายละเอียดข่าว

บทความ 5 เรื่อง

1. ทำไมสรรหาล่าช้า

2. ขอประวัติการใช้โทรศัพท์

3. สัญญาจำนองที่ดิน

4. แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

5. สวัสดิการการรักษาพยาบาล

     เอกสารประกอบ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน เมษายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ