องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริการส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ในเขตตำบลหนองไผ่ล้อม สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หรือสามาถติดต่อ  กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ