องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความ มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

บทความ 5 เรื่อง 

1. เอกสารการประชุม

2. ข้อมูลประกันสังคม

3. เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

4. หนังสือมอบอำนาจ

5. บันทึกคำให้การ    เอกสารประกอบ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความ มีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ