องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


1.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม ๕ บทความ

    รายละเอียดข่าว

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  รวม ๕ บทความ

   1. บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร

   2. บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์

   3. บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้

   4. บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก

   5. บทความเรื่อง เอายังไงดี    เอกสารประกอบ 1.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม ๕ บทความ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ