องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 หนังสือส่ง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]113
62 ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]115
63 หนังสือส่ง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ส.ค. 2562 ]117
64 ประกาศสภา อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง การเรัยกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]116
65 ประกาศสภา อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง การเรัยกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]114
66 หนังสือส่ง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2562 ]113
67 ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]110
68 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]122
69 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]116
70 ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]116
71 หนังสือส่ง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม [ 24 เม.ย. 2562 ]119
72 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นุ่งซิ่งถือตะกร้า) [ 6 ก.พ. 2562 ]127
73 ประกาศสภา อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2562 ]119
74 หนังสือส่ง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองไผ่ล้อม ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]126
75 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 7 ม.ค. 2562 ]129
76 การให้สิทธิพิเศษแก่บตรหลานเพื่อเรียนแพทย์แผนไทยและกลับมาดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบล [ 28 พ.ย. 2561 ]122
77 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]132
78 ท้องถิ่นรักการอ่าน [ 1 พ.ย. 2561 ]121
79 ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]126
80 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]120
 
|1|2|3หน้า 4|5|6