องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]59
2 ประกาศผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 [ 31 พ.ค. 2565 ]45
3 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2565 ]64
4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความ มีนาคม 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]62
5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความประจำเดือน เมษายน 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]64
6 การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]74
7 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 มี.ค. 2565 ]79
8 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]94
9 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]92
10 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 31 ม.ค. 2565 ]210
11 แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 27 ม.ค. 2565 ]143
12 ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล [ 21 ม.ค. 2565 ]148
13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]131
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]129
15 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]122
16 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]120
17 ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2564 ]112
18 ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]122
19 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]124
20 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 1 - 9 อบต.หนองไผ่ล้อม [ 28 ต.ค. 2564 ]161
 
หน้า 1|2|3|4|5|6