องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 2 การกำหนดตำแหน่งเพิ่ม [ 26 ธ.ค. 2565 ]1
2 คำสั่ง ที่ 38/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 1 มี.ค. 2565 ]76
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]105
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]100
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]99
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]102
7 คำสั่ง ที่ 41/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน [ 23 เม.ย. 2564 ]83
8 คำสั่ง ที่ 23/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 มี.ค. 2564 ]79
9 คำสั่ง ที่ 15/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ก.พ. 2564 ]75
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]169
11 คำสั่ง ที่ 10/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ม.ค. 2564 ]79
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]179
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]178
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]192
15 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2563 ]183
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ต.ค. 2560 ]183