องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง ที่ 38/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 1 มี.ค. 2565 ]48
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]78
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]74
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]73
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]74
6 คำสั่ง ที่ 41/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน [ 23 เม.ย. 2564 ]56
7 คำสั่ง ที่ 23/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 มี.ค. 2564 ]52
8 คำสั่ง ที่ 15/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ก.พ. 2564 ]48
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]143
10 คำสั่ง ที่ 10/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ม.ค. 2564 ]52
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]155
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]154
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]162
14 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2563 ]157
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ต.ค. 2560 ]157