องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 เม.ย. 2566 ]51
2 การขับเคลื่อนจริธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 17 ก.พ. 2566 ]40
3 รายงานผลการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]45
4 ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]41
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]40
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256ุ6 [ 4 ม.ค. 2566 ]87
7 ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 2 การกำหนดตำแหน่งเพิ่ม [ 26 ธ.ค. 2565 ]61
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 ธ.ค. 2565 ]40
9 คำสั่ง ที่ 38/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 1 มี.ค. 2565 ]117
10 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]146
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]142
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]143
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]147
14 คำสั่ง ที่ 41/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน [ 23 เม.ย. 2564 ]124
15 คำสั่ง ที่ 23/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 มี.ค. 2564 ]123
16 คำสั่ง ที่ 15/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ก.พ. 2564 ]118
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.พ. 2564 ]210
18 คำสั่ง ที่ 10/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ม.ค. 2564 ]121
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]218
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]218
 
หน้า 1|2