องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]98
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔) [ 21 ต.ค. 2564 ]98
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]92
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 5 เม.ย. 2564 ]185
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]188
6 แจ้งแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 30 เม.ย. 2563 ]185
7 รายงานการดำเนินการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 20 ก.พ. 2563 ]183