องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประจำเดือน มกราคม 2564
ประจำเดือน มีนาคม 2564
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ