องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม นำโดย ดร.ฌานพากิตติ์ สีหามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ บริเวณริมหนองไผ่ล้อม โดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

2024-03-18
2024-02-01
2024-01-29
2023-12-12
2023-11-27
2023-10-25
2023-09-19
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26