องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566


นำโดย ดร.ฌานพากิตติ์ สีหามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ล้อม ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256 ณ ริมสระน้ำหนองไผ่ โดยร่วมกิจกรรม พรวนดิน ดายหญ้า ใส่ปุ๋ยคอก และเก็บขยะบริเวณรอบสระน้ำ

2024-02-01
2024-01-29
2023-12-12
2023-11-27
2023-10-25
2023-09-19
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-06-26