องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม นำโดย นายฌานพากิตติ์ สีหามาตย์ นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล  ร่วมกิจกรรมประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 - 12.00 น ณ วัดในเขตตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 6 วัด ดังนี้

       1. วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 9

       2. วัดอัมรินทราวาส  หมู่ที่ 4

       3. วัดพิมลธรรมาราม  หมู่ที่ 3

       4. วัดโนนจอมศรีวราราม  หมู่ที่ 3

       5. วัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 2

       6. สำนักปฏิบัติธรรมโคกโป่งแดง 

 

 

2024-03-18
2024-02-01
2024-01-29
2023-12-12
2023-11-27
2023-10-25
2023-09-19
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26