องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอหนองสองห้อง  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  โดยการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภารวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  (Zoom Meeting) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

2024-02-01
2024-01-29
2023-12-12
2023-11-27
2023-10-25
2023-09-19
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-06-26