องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โครงการประเพณีส่งเสริมศาสนาทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ณ วัดในเขตตำบลหนองไผ่ล้อม 

1. วัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 2

2. วัดพิมลธรรมาราม หมู่ที่ 3

3. วัดอัมนรินทราวาส หมู่ที่ 4

4. วัดโนนจอมศรีวราราม หมู่ที่ 6

5. วัดเกาะแก้ว  หมู่ที่ 9

6. วัดโปร่งแดง

 

 

 

2024-02-01
2024-01-29
2023-12-12
2023-11-27
2023-10-25
2023-09-19
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-06-26