องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ