องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ