องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ