องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
กองช่าง


นายจรัญ  หนูวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายจักรกฤษ เศษกำปัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเกรียงชัย  ลอยตระกูล
ผู้ช่วยช่างโยธา