องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
 


วันที่11เมษายน 2565 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่11-17เมษายน2565 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ


เปิดศูนย์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองสองห้องและจุดบริการประชาชนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมช่วงเจ็ดวันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

2022-04-12
2022-04-11
2022-04-06
2022-03-31
2022-03-25
2022-02-23
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-08
2022-02-03