วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
1  พ.ย. 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคันคูลำห้วยตะกั่ว บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้มก้อน ชนิดใส) ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 เชื่อมถนนสายบ้านขุมปูน -ลำห้วยตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบโรงเรียนเชื่อมทางหลวงสายชนบท 3025 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านไทยเจริญ ตำบลหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ และบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขอนแก่น ฆข 289) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง