วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างตรวจสภาพรถยนต์และบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลางกู้ชีพ ทะเบียน ขอนแก่น ผก ๕๕๕๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ Fiber Optic IP CCTV จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ Fiber Optic IP CCTV จำนวน 8 จุด
26  มิ.ย. 2562
ซื้อผ้าต่วน สีเหลืองและสีขาว จำนวน ๑๖ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ