วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ และบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลางกู้ชีพ ทะเบียน ขอนแก่น ผก 5550) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ศสล.ภายในหมู่บ้านสวอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำประปาบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
13  พ.ย. 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์ (คลอรีนผง 65%) ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (คลอรีนผง 65%) ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)