วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง
21  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ละ 16,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 2 เครื่อง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อถังขยะพลาสติกมีล้อ 4 สี ขนาดบรรจุ 130 ลิตร จำนวน 56 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างตรวจสภาพรถยนต์และบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลางกู้ชีพ ทะเบียน ขอนแก่น ผก 5550) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV