วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 เชื่อถนน คสล.บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางกู้ชีพ ทะเบียน ขอนแก่น ผก ๕๕๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประหยัด จงเทพ บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประหยัด จงเทพ บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านทุ่งบ่อบ้านคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อเทียนเหลืองแกะลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง