วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยอีเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองไผ่พัฒนาหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยอีเฒ่าบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 เชื่อถนน คสล.บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางกู้ชีพ ทะเบียน ขอนแก่น ผก ๕๕๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านกุดหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง