วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้ทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายจากแยกต้นมะขาม - ด้านหลังวัดบ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายจากหน้าที่ทำการ อบต.หนองไผ่ล้อม - ทางเข้าบ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคูลำห้วยอีเฒ่า บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง