วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๘๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมัเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง กว 60 และ ผก 5550 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง