วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2563
เช่าเครื่องเสียงขบวนแห่ตำบลหนองไผ่ล้อม ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำรถนิทรรศการแห่ปราสาทข้าว ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำรถนิทรรศการของดี/อัตลักษณ์ท้องถิ่น ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและของดีตำบลหนองไผ่ล้อม ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง (คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อสารส้มก้อนชนิดใส และครอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อค่าของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเวทีกลางแลพมุมส่งเสริมพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมแหล็กบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง