วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์ใช้ในการจัดงานลอยกระทงตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นทื่ในการทิ้งขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อตรายาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการวันลอยกระทงตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันลอยกระทงตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อสายสะพาย และถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
3  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)