วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านกุดหว้า ตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าวัดศรีชมชื่น บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ (จำนวน 44 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคออมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนัปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อเต้นผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง