วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุพิศ พรมนอก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2567
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วัสดุรายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายสมยศ ลิมาน ถึงบ้านนางสาวน้อย เลขนอก บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองกุงสว่าง หมู่ที่ 3 เชื่อมติดต่อบ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อน้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย สเปรย์กำจัดยุง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเดินสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง