วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาขบวนแห่รถปราสาทข้าว จัดทำซุ้มนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและของดีตำบลหนองไผ่ล้อม โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำรถนิทรรศการของดี/อัตลักษณ์ท้องถิ่น และรถเครื่องเสียงขบวนแห่ตำบลหนองไผ่ล้อม โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาแต่งหน้า ทำผมเช่าชุดผู้ถือป้าย.พระบรมฉายาลักษณ์,พานพุ่ม ในขบวนแห่ โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง น้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายในขบวนแห่ตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้าย ๑๐ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง