วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซม ถนนสายคันคูลำห้วยอีเฒ่า บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนจอมศรี ไป บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซม ถนนสายบ้านนายโกวิทย์ ภูวงษ์ ? ลำห้วยอีเฒ่า บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนจอมศรี ไป บ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถนนซอยคำพันธ์ อุทิศ บ้านหนองหวายหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูหนองทุ่ม บ้านหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสวอง ไป บ้านห้วยตะกั่ว ต.ดอนดู่ บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายรอบหมู่บ้าน บ้านขุมปูนหมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อเข็มกลัดดอกมะลิ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง