วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2566
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบจุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ชนิดเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนแห่รถปราสาทข้าว จัดทำรถนิทรรศการของดี/อัตลักษณ์ท้องถิ่น และจัดทำซุ้มนิทรรศการเศฐกิจพอเพียงและของดีหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง