วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูหนองทุ่ม บ้านหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสวอง ไป บ้านห้วยตะกั่ว ต.ดอนดู่ บ้านสวอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายรอบหมู่บ้าน บ้านขุมปูนหมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อเข็มกลัดดอกมะลิ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำตรายางใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๖ - ๐๐๑๒ จำนวน ๒ ชุด (ประกอบด้วยสีแดง,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง