วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการวันลอยกระทงตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันลอยกระทงตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อสายสะพาย และถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
3  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
2  พ.ย. 2566
ซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างคนงานทั่วไป กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง