วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง น้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายในขบวนแห่ตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้าย ๑๐ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องเล่นบ้านลมสไลด์เดอร์ โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลการแสดง และวัสดุอปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กทั้ง ๔ ด้าน โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง