วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อเทียนเหลือง และชุดสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมชุดไมค์โครโฟนลำโพงพร้อมขยายสัญญาณเสียง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2567
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างคนงานทั่วไป ช่วยเหลือกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คันที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถรับ ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม คันที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง