องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.nongphailom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ผ.ถ. 4/4)/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เขต 1 - 9 (ส.ถ.4/4) [ 22 ต.ค. 2564 ]136
22 ประกาศคณะ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.หนองไผ่ล้อม [ 8 ต.ค. 2564 ]139
23 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ผ.ถ.๑/๑) [ 6 ต.ค. 2564 ]128
24 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม (ส.ถ.๑/๑) [ 6 ต.ค. 2564 ]129
25 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ส.ค. 2564 ]141
26 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 28 ก.ค. 2564 ]142
27 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]135
28 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]137
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 10 มี.ค. 2564 ]149
30 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]137
31 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]137
32 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 4 มี.ค. 2564 ]141
33 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 24 ก.พ. 2564 ]136
34 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]137
35 3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ [ 6 ม.ค. 2564 ]132
36 4.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม ๕ บทความ [ 6 ม.ค. 2564 ]129
37 ประกาศ หยุดทำการเรียนการสอนของ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) [ 6 ม.ค. 2564 ]140
38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่๑) [ 5 ม.ค. 2564 ]65
39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 [ 5 ม.ค. 2564 ]46
40 หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม [ 7 ธ.ค. 2563 ]706
 
|1หน้า 2|3|4|5|6