วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง
21  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ละ 16,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 2 เครื่อง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อถังขยะพลาสติกมีล้อ 4 สี ขนาดบรรจุ 130 ลิตร จำนวน 56 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างตรวจสภาพรถยนต์และบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลางกู้ชีพ ทะเบียน ขอนแก่น ผก 5550) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง