วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอำนวน บับภาวะตะ บ้านหนองกรุงศรี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเต้นท์ผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษพิมพ์งานและถ่ายเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษการ์ดสี เอ ๔ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อกระดาษพิมพ์งาน และถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง