วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายหน้าวัดศรีชมชื่น บ้านขุมปูน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ (จำนวน 44 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคออมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนัปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อเต้นผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อแบตเเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว ๖๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง